Prądy Traberta

Prąd Traberta to prąd impulsowy prostokątny o ściśle określonych parametrach:

  • czas trwania impulsu 2 ms
  • czas przerwy między impulsami 5 ms
  • częstotliwość 143 Hz.

Taki tryb pracy daje efekt naprzemiennego wprowadzenia mięśnia w drżenie i rozluźnienia go. Ma to skutek przeciwbólowy, przekrwienny i relaksacyjny.