Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci

Neurorozwojowa diagnostyka i  terapia dzieci i niemowląt

Neurorozwojowe podejście bazuje na ocenie napięcia posturalnego i wyhamowuje   większość nieprawidłowości rozwojowych u dzieci traktować przez pryzmat kompensacji. Normalizowanie napięcia mięśniowego, zaburzeń jego dystrybucji oraz bazowanie na reakcjach nastawczych i równoważnych to zadania tego rodzaju terapii. Nazywana wczesną interwencją adresowana do maluszków zaraz po urodzeniu pozwala powrócić im na tor prawidłowego rozwoju. Jeśli z jakichś przyczyn ich układ nerwowy generuje nieprawidłowe wartości napięcia posturalnego przekładając się na złą stabilizację i w efekcie na nieoptymalną postawę, wtedy maluszek powinien trafić na rehabilitację. Terapia ta zajmuje się dziećmi u których występują :

Zaburzenia rozwoju psychomotorycznego:

 • Dzieci u których występują problemy z karmieniem, zaburzenia ssania, połykania,  lub żucia
 • Dzieci apatycznych, lub nadmiernie rozdrażnionych
 • Dzieci u których występuje asymetryczne układanie ciała, z odgiętą głową w tył, lub wyginające się w kołyskę przy leżeniu na brzuchu, zbyt wysoko zadzierając głowę, lub odwrotnie, gdy głowa przez dłuższy czas jest chwiejna, niestabilna i pozostaje w tyle przy pociąganiu za rączki do siadu
 • Dzieci u których opóźniony jest rozwój psychomotoryczny, tj.
  • nie obracają się z pleców na brzuch i odwrotnie
  • nie lubią leżeć na brzuchu i nie podpierają się na rękach w tej pozycji
  • nie siadają samodzielnie
  • nie pełzają, nie raczkują
  • nie zaczynają stawać i chodzić w odpowiednim czasie

Zaburzenia neurologiczne dotyczą dzieci z:

 • metabolicznymi zaburzeniami funkcjonowania mózgu
 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • zaburzeniami genetycznymi
 • przepukliną oponowo – rdzeniową
 • napadami padaczkowymi
 • nadciśnieniem śródmózgowym ( wodogłowie )
 • pourazowym uszkodzeniem mózgu

Wady wrodzone:

 • okołoporodowe uszkodzenie splotu barkowego
 • przepuklina oponowo – rdzeniowa
 • wrodzone stopy końsko – szpotawe
 • kręcz szyi

Obniżone napięcie mięśniowe (dziecko wiotkie) – dotyczy dzieci z niewydolnością posturalną

Choroby nerwowo – mięśniowe:

 • rdzeniowy zanik mięśni
 • dystrofie mięśniowe
 • atrofie mięśniowe
 • miopatie
 • neuropatie

Zaburzenia integracji sensorycznej SI i zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD dotyczą dzieci :

 • nadpobudliwych lub apatycznych
 • z zaburzeniami komunikacji słownej
 • z trudnościami w koncentracji
 • potykających i przewracających się
 • z zaburzeniami równowagi
 • z problemami w nauce pisania i czytania

Wady postawy:

 • boczne skrzywienie kręgosłupa (scoliosis )
 • wady stóp
 • wady kolan