Dogoterapia

Dogoterapia jest formą wspomagającą rehabilitację, naukę, leczenie, rozwój. Niestety jest to metoda mało znana, ale dzięki osobom podejmującym się wyzwania szkolenia ludzi, których pasją jest praca ze zwierzęciem ,staje się małymi kroczkami coraz bardziej popularna.

Stymulacja rozwoju dziecka wymaga stosowania alternatywnych, niekonwencjonalnych metod i form pracy. Jedną z form zajęć wspomagających rozwój umysłowy, doskonale łączące naukę, rewalidację i zabawę jest DOGOTERAPIA. Jest to metoda wykorzystująca kontakt z psem.

Istnieją trzy formy zajęć, które zostały zdefiniowane przez pionierskie stowarzyszenia o zasięgu międzynarodowym i nieustannie wiodące prym w dziedzinie terapii z udziałem zwierząt.

Terapia z Psem (TP)
jest to zestaw ćwiczeń ukierunkowany na konkretny, zaplanowany cel rehabilitacyjny, do których układana jest metodyka w porozumieniu ze specjalistami i Rodzicem. Charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego uczestnika, jego możliwościami i potrzebami.

Edukacja z Psem (EP)
zajęcia mają na celu usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej Dziecka. Pies używany jako „pomoc naukowa”, motywuje do nauki i poprzez stworzenie przyjaznych warunków zwiększa możliwości przyswojenia wiedzy. Dziecko chętniej zapamiętuje treści, których bohaterem jest jego nowy przyjaciel – pies. EP pomaga również Dzieciom o obniżonej percepcji lub niechęci (z różnych powodów) do przyswajania wiedzy i przebywania w szkole.

Spotkanie z Psem (SP)
to zajęcia z psem, które mają na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikami, a psem. Zajęcia SP mają za zadanie dostarczenie uczestnikom pozytywnego ładunku emocjonalnego, satysfakcji z obcowania z psem, przełamują lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów i postrzegania, pozwalają oderwać się od otaczającej ich rzeczywistości.

Pies tak doskonale spełnia się w roli przyjaciela i „terapeuty, ponieważ:

  1. Pies nie ocenia- pies akceptuje! Nie zwraca uwagi na niedoskonałości wyglądu, mowy czy ruchów. Zawsze nas wysłucha i nigdy nie skrytykuje.
  2. Pies nie wyznacza reguł i granic- oczekuje i reaguje na każdą próbę nawiązania kontaktu i na każdy sygnał do zabawy.
  3. Pies nie oczekuje- pies daje. Niczego nie przyrzeka, ale wszystko spełnia.
  4. Pies nie zabrania- pies pozwala. Nie mówi „bądź grzeczny”, nie wydaje poleceń.
  5. Pies nie stawia warunków- pies kocha nas bezwarunkowo. Niezależnie czy odniesiemy sukces czy porażkę.