Fizjoterapia dzieci

Fizjoterapia dzieci i fizjoterapia niemowląt w schorzeniach ortopedycznych, problemach neurologicznych, w przypadku chorób i gdy pojawia się niedorozwój kostno-stawowy powinna być wprowadzona jak najszybciej. Wówczas jest najskuteczniejsza. Choroby układu ruchu, problemy neurologiczne dzieci czy niepokojące rodziców zachowania mogą mieć swoje podłoże w niewłaściwym lub niepełnym wykształceniu się niektórych funkcji neurologicznych. Istnieje wiele powodów chorób neuro-rozwojowych u dzieci.

Mogą one wynikać z czynników genetycznych. Wcześnie rozpoczęta fizjoterapia dzieci pozwala ograniczyć, a często wykluczyć jakiekolwiek ubytki neurologiczne czy ruchowe u dzieci.

Fizjoterapię należy rozpocząć jak najwcześniej po zauważeniu niepokojących objawów. Sam fizjoterapeuta może pomóc w ocenie problemu, zalecić odpowiednie ćwiczenia, pokazać ćwiczenia, wykonać instruktaż.

Profesjonalna pomoc w diagnozie i rozpoczęciu terapii dziecka

Właściwa diagnostyka pod okiem profesjonalnego fizjoterapeuty pozwala szybko odkryć powód pojawienia się określonych nieprawidłowości. Współpraca rodziców z rehabilitantami i fizjoterapeutami opiera się zawsze na wzajemnym zaufaniu i wspólnym obserwowaniu zachowania dziecka. To właśnie rodzic jako pierwszy może odkryć pewne sygnały nieprawidłowości. Profesjonalna diagnostyka pod okiem wykwalifikowanego fizjoterapeuty pozwala na szybkie wdrożenie skutecznych metod działania. Zastosowanie metod stymulacji neurofizjologicznej u najmłodszych nawet dzieci pozwala na szybkie osiąganie dobrych efektów w wielu przypadkach. Dzięki temu znacząco ograniczone zostają zagrażające dziecku nieprawidłowości w kolejnych latach życia. Rodzice pełnią ogromną rolę nie przy wczesnym rozpoznaniu problemów rozwojowych, ale także w toku fizjoterapii. To oni jako pierwsi ćwiczą z dzieckiem, a ich obecność jest niezbędna by możliwe było prowadzenie ćwiczeń w jak najlepszym dla dziecka otoczeniu. Od nich zależy często także wypracowanie odpowiednich nawyków i poprawianie dziecka w sytuacji gdy pojawiają się pierwsze oznaki utrwalania się kompensacji. To sytuacja, w której prawidłowy sposób poruszania się lub reagowania zostaje zastąpiony przez wygodniejszy dla dziecka – nieprawidłowy. Wynikać to może właśnie z niedorozwoju niektórych głębokich struktur neurologicznych, które w kolejnych latach życia mogą być powodem ważną przeszkodą w normalnym funkcjonowaniu.

Opóźniona interwencja fizjoterapeuty może spowodować znaczące trudności w nauce, osiąganiu kolejnych celów rozwojowych. Bez szybkiego podjęcia współpracy, niektóre schorzenia stają się niemożliwe do pełnego wyleczenia w kolejnych latach życia. Stąd też ogromne znaczenie wczesnej, profesjonalnej konsultacji w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowości rozwoju dziecka w danym okresie życia.